Kezdőlap » Energiacímke » Milyenek a mosogatógép energiaosztályok 2022-ben?

Milyenek a mosogatógép energiaosztályok 2022-ben?

Ebben a bejegyzésben a mosogatógép energiaosztályok besorolásáról lesz szó. Ezzel kapcsolatban egy új jogszabály lépett hatályba 2021. március 1-jétől. Ennek köszönhetően az energia címke megjelenése változik.

Mosogatógép energiaosztályok

Forrás: A Bizottság (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló rendelete

Itt rögtön feltűnhet, hogy az új címke tartalmaz egy QR kódot is. Ennek “meg kell jelölni a termékadatbá­zisban található modellre való hivatkozást”.

Láthatjuk azt is, hogy az energiaosztályok részletes adatai már az eco programokra vonatkoznak. Ez is a jogszabály újítása lett. Nevezetesen:

„eco”: a háztartási mosogatógép azon programjának neve, amely a gyártó nyilatkozata szerint alkalmas arra, hogy az átlagosan szennyezett konyhai edényeket elmosogassa, és amelyre az energiacímkén és a termékinformációs adatlapon szereplő tájékoztatás vonatkozik.

A Bizottság (EU) 2019/2022 Rendelete (2019. október 1.)

Az energiafogyasztásnál 100 mosási ciklusra vetítve kaphatjuk meg az áramfogyasztás eredményét. Egy mosási ciklus egy teljes tisztítási, öblítési és szárítási folyamatot foglal magában.

Milyen újításokkal találkozhatunk?

A jogszabály külön meghatároz egy zajkibocsátási skálát is. Most már átfogóbb képet kaphatunk arról, hogy a vásárolni szándékozott mosogatógépünk milyen osztályba tartozik, ebből a szempontból. Eddig ezt az adatot csak számszerűsítve láthattuk.

Bevallom én a számok alapján nem tudtam volna meghatározni, hogy az adott gép túlzottan zajos-e vagy sem. Ezt csak úgy lehetett valamennyire átlátni, ha több gépet néztünk meg, és ezeknek a zaj szintjét egymáshoz hasonlítottuk.

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztályok

Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztályZaj (dB(A)
An < 39
B39 ≤ n < 45
C45 ≤ n < 51
D51 ≤ n
Forrás: A Bizottság (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló rendelete

Kijátszás?

A jogszabály 6. cikkében bevezetett egy új részt, méghozzá “kijátszás” címén. A berendezés a tesztelés alatt, reagálva a vizsgálatra, automatikusan meg tudja változtatni a teljesítményét azzal a céllal, hogy valamely vizsgálati paraméter tekintetében kedvezőbb eredményt érjenek el. Ezzel a kiegészítéssel már tilos az ilyen “plusz funkció”.

Mitől környezettudatos a tervezés?

A környezettudatos tervezés meghatározásánál már külön kitérnek a gépek programjaira, az energiahatékonyságra, funkcionális, erőforrás-hatékonysági és tájékoztatási követelményekre. Meg vannak határozva a mosogatógépek által használt alacsony energiaszintű üzemmódok is.

Érdekes, hogy külön meghatározásra került az erőforrás-hatékonysági követelmény. Itt a jogszabály külön meghatározza, mely alkatrészeket, mennyi ideig kell a hivatalos szerviznek rendelkezésére bocsátani.

Külön kiemelten vannak olyan pótalkatrészek, melyeknek a cseréjét „széles körben elérhető szerszámokkal” javíthatóan kötelesek biztosítani a gyártók.

Valamint külön meghatározásra kerül az is, hogy a pótalkatrészeknek mennyi lehet a maximális szállítási ideje. Ez a “megrendelés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül” kell, hogy megtörténjen.

Miért volt szükséges az új energiacímke?

Létezik egy hatásvizsgálat is az energiafelhasználásáról. Itt leírják annak a szükségességét, hogy miért volt fontos az új címke megalkotása, illetve az energiahatékonysági osztályok megváltoztatása.

A lényeg az, hogy már nem lehetett megkülönböztetni a legtöbb kereskedelemben kapható termék energiahatékonyságát. Az összes gép az “A” hatékonysági osztály valamelyik kategóriájába tartozott.

Az “A+” kategória esetén, a fogyasztók (azaz mi magunk) “nincsenek tisztában azzal, hogy ezek nemhogy nem a legjobb teljesítményt nyújtják, de valójában a leggyengébben teljesítő készülékek jelenleg a piacon”.

Mik az energiaosztályok?

Energiahatékonysági osztályok

Energiahatékonysági osztályEnergiahatékonysági mutató
AEEI < 32
B32 ≤ EEI < 38
C38 ≤ EEI < 44
D44 ≤ EEI < 50
E50 ≤ EEI < 56
F56 ≤ EEI < 62
GEEI ≥ 62
Forrás: A Bizottság (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló rendelete

Energiahatékonysági mutató: itt a jogszabályban találkozhatunk egy bonyolult képlettel. Aki esetleg kíváncsi rá, utána tud olvasni részletesebben is. Most csak annyival foglalkozunk, hogy a számítás összehasonlítja a háztartási mosogatógép ökoprogramjának az energiafogyasztását az alapprogram energiafogyasztásával.

Tisztítóteljesítmény-mutató: A képlet szintén a jogszabályban található. Ennek „számításakor össze kell hasonlítani a háztartási mosogatógép ökoprogramjának tisztítóteljesítményét a referenciaként szolgáló mosogatógép tisztítóteljesítményével”.

Szárítóteljesítmény-mutató: „számításakor össze kell hasonlítani a háztartási mosogatógép ökoprogramjának szárítóteljesítményét a referenciaként szolgáló mosogatógép szárítóteljesítményével”.

A jogszabályban említett referenciaként szolgáló mosogatógép adatait is megtalálhatjuk az V. mellékletben.

A valóságban ez mit jelent?

A gyakorlat azt mutatja, hogy a legtöbb mosogatógép a “D” energiaosztályba tartozik az új címke alapján. Még a legdrágább kategóriában is ebben az osztályban helyezkedik el a gépek többsége.

A középáras szegmensben, viszont gyakrabban találkozni “C” osztályú berendezésekkel. Nagyon ritka, de létezik “B” energiahatékonysági osztályú készülék is.

Összegezve

Sok új változás történt a szabályzatban. Az új címkét 2021. március 1-je után látjuk is a kereskedelemben kapható gépeknél. Néhány érdekesség említésével egy hasznos témát láthattunk.

Forrás: