Mosogatógép energiaosztály 2024-ben

A mosogatógép energiaosztály besorolásával kapcsolatban egy új jogszabály lépett hatályba 2021. március 1-jén. Ennek köszönhetően az energia címke megjelenése megváltozott.

Mosogatógép energiacímke

Miért volt szükséges az új energiacímke?

Az energiafelhasználásról szóló hatásvizsgálat lényege az, hogy már nem lehetett megkülönböztetni a legtöbb kereskedelemben kapható mosogatógép energiahatékonyságát. Az összes gép az „A” hatékonysági osztály valamelyik kategóriájába tartozott. Így a leggyengébben teljesítő berendezések is itt szerepeltek.

Mit mutat az új címke?

Ma már az új energiacímke segítségével egy nagyon jó elszűrést tudsz végezni a forgalomban levő termékek között. De mielőtt bármibe is belevágnánk nézzük meg, hogy milyen mosogatási program szerint tesztelték a mosogatógépeket. Mivel a legtöbb berendezés más és más programmal bír, bevezettek egy kötelező mosogatási beállítást, amely alapján a gépeket összehasonlítják. Ez pedig az eco program.

Mi az az „eco program”?

„eco”: a háztartási mosogatógép azon programjának neve, amely a gyártó nyilatkozata szerint alkalmas arra, hogy az átlagosan szennyezett konyhai edényeket elmosogassa, és amelyre az energiacímkén és a termékinformációs adatlapon szereplő tájékoztatás vonatkozik.

A Bizottság (EU) 2019/2022 Rendelete (2019. október 1.)

QR kód

Az új címke bevezetett egy QR-kódos rendszert. Ez által nemcsak az energiacímkén levő adatokat nézheted meg, hanem a termékről hivatalosan is lekérdezhetsz még több adatot.

 • Általános információk: ez a rész szolgáltatja a legtöbb adatot számunkra. Legelőször az energiafelhasználási skálán betöltött teljesítményével, valamint a mosogatási kapacitásával találkozol.
  • Teljes méret: pontos mérete a terméknek: magasság x szélesség x mélység
  • Az eco program energiahatékonysági mutatója: itt találhatod meg ezt az adatot, a címkén csak az osztály látható.
  • Az eco program tisztítóteljesítmény-mutatója: ez csupán egy számadat.
  • Az eco program szárítóteljesítmény-mutatója: szintén egy számunkra nem túl sokat mondó számadatot láthatsz.
  • Energiafogyasztás (1 ciklusra az eco program alapján): egy mosogatás alatt mennyi áramot fogyaszt a mosogatógépünk.
  • Energiafogyasztás 100 ciklusra: előző adat felszorozva 100-zal, mivel az alapadat az előzőekből származik.
  • Vízfogyasztás 1 ciklusra az eco program alapján: egy mosogatás alatt mennyi vizet fogyaszt gépünk.
  • Az eco program időtartama: mennyi időt vesz igénybe egy mosogatás.
  • Típus: beépített / szabadon álló
  • Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás az eco program esetében: milyen hangosan dolgozik mosogatógépünk.
  • A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya az eco program esetében: mivel az előzőekben megadott szám néhány esetben lehet mérvadó, így ezt egy skála segítségével össze tudjuk hasonlítani a választott berendezéseket.
  • Kikapcsolt üzemmód: mennyit fogyaszt a gép, ha ki van kapcsolva, de a konnektorba be van dugva. Ilyenkor általában csak a kijelző működik, ha van.
  • Készenléti üzemmód: már be vannak pakolva az edények, kiválasztottad a programot, de még nem indítottad el a mosogatást.
  • Programkésleltetés: ha az előző pontot megcsináltad, indítottál is, de be van állítva, hogy csak bizonyos idő elteltével indítsa saját maga a programot.
  • Hálózatvezérelt készenléti üzemmód: akkor bír nagyobb jelentőséggel, ha napelemmel rendelkezel és a termelt energiát nem tárolnád, hanem közvetlenül használnád fel. Ilyenkor be lehet állítani a gépet, hogy ezt az energiaellátást „figyelje” és ez alapján kezdje meg a mosogatási ciklust.
  • A szállító által vállalt jótállás minimális időtartama: tulajdonképpen meddig van garancia a berendezésen.
  • Kiegészítő információk: ha valamilyen plusz információ még rendelkezésre áll.
  • A szállító weboldalára mutató link: általában a gyártó által üzemeltetett honlapra mutat, ahonnan le lehet tölteni a választott gép használati utasítását.
 • Termékinformációs adatlap: ez az előző adatokat tartalmazza letölthető .pdf formátumban.
 • Termék elérhetőség (product availability): ez azt a dátumot határozza meg, amióta a termék az EU-s piacon forgalomban van.
 • Szállító kapcsolattartási adatok: a gyártó adatait tartalmazza. Ez nemcsak a címe, az email címe, hanem a honlapja és egyes esetekben a telefonszáma is.

Mosogatógép energiaosztály

A gyártó és a termék típusa a mosogatógép pontos beazonosítására szolgáló adatok. Ezek nemcsak azért jók, hogy ha megvan a választott géped, akkor utána tudj nézni az interneten, hanem arra is, hogy a későbbiekben le tudd tölteni hozzá a megfelelő használati utasítást.

Ezek után következik a mosogatógép energiaosztály skálája a bal oldalon. Ahol az elérhető összes osztályt láthatod. Jobb oldalon pedig az adott gépre vonatkozó osztály van feltüntetve. Az energiaskála „A” osztálytól „G”-ig terjed. Az „A” a legjobb, a „G” pedig a legrosszabb energiahatékonyságot mutatja.

Energiahatékonysági osztályEnergiahatékonysági mutató
AEEI < 32
B32 ≤ EEI < 38
C38 ≤ EEI < 44
D44 ≤ EEI < 50
E50 ≤ EEI < 56
F56 ≤ EEI < 62
GEEI ≥ 62
A Bizottság (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló rendelete

De vigyázz, ezek az adatok nem keverendőek össze az éves fogyasztási adatokkal! Az energiahatékonyság kiszámításához más adatokat is figyelembe vesznek.

Létezik egy energiahatékonysági mutató ahol a számítás összehasonlítja a háztartási mosogatógép ökoprogramjának az energiafogyasztását az alapprogram energiafogyasztásával. Illetve van tisztítóteljesítmény-mutató: és szárítóteljesítmény-mutató. Mindkét adat kiszámolásához össze kell hasonlítani a háztartási mosogatógép ökoprogramjának tisztító- illetve szárítóteljesítményét a referenciaként szolgáló mosogatógép tisztító- illetve szárítóteljesítményével. A jogszabályban említett referenciaként szolgáló mosogatógép adatait is megtalálhatjuk az V. mellékletben.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a legtöbb olcsó mosogatógép a „D” energiaosztályba tartozik az új címke alapján. A középáras szegmensben, viszont gyakrabban találkozni „C” osztályú berendezésekkel. Nagyon ritka, de létezik „B” energiahatékonysági osztályú készülék is.

Energiafogyasztás

Az energiafogyasztásnál 100 mosási ciklusra vetítve kaphatjuk meg az áramfogyasztás eredményét. Egy mosási ciklus egy teljes tisztítási, öblítési és szárítási folyamatot foglal magában. Ha csupán egy mosogatás energiafogyasztására vagy kíváncsi, akkor a QR-kód segítségével elnavigált oldalon pontos adatot találsz róla.

A kereskedelemben a legtöbb mosogatógép 54 – 103 kWh fogyasztással rendelkezik a 100 mosogatási ciklus alatt. Minél alacsonyabb ez az adata a gépnek, annál kevesebb energiára lesz szüksége a működéshez, így a pénztárcád is jobban kíméli.

Mosogatási kapacitás

A mosogatógépek mosogatási kapacitását a teríték megadásával mérik. De mit is jelent egy teríték?

Teríték „az egy személy használatára szánt konyhai edények összessége, tálalóeszközök nélkül”.

A Bizottság (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló rendelete

Ez a kifejezés magában foglalja a tányérokat (mély és lapos, esetenként kistányér) és az evőeszközöket, poharakat. Persze a lábasok, fazekak, fedők és a sütés-főzés egyéb eszközeinek a mosogatási kapacitása egy külön kérdést vet fel.

Ma a mosogatógépek döntő többsége 6 – 15 terítékes kapacitású gépek. Hogy melyik lesz a jó adat, azt Te tudod eldönteni. Ha nagyobb kapacitásra van szükséged, mert egy nagyobb háztartást (5-6 fő) vezetsz, akkor jól jársz, ha a legnagyobb kapacitású gépek között keresgélsz. Egy kisebb háztartásnak elég lehet egy jóval kevesebb terítékkel elbíró mosogatógép is. Ezeknek a berendezéseknek a helyigénye is kedvezőbb.

Mosogatás időtartama

Ezt az adatot egységesen az eco program alapján adják meg. Igazából nem tudom mennyire van értelme ennek az adatnak, mivel nem ismerek senkit, aki ezen a programon bármikor is mosogatott volna. A többi program időtartama általában már rövidebb. Ha ez az adat számít a választásban, akkor célszerű azt választani, ami kevesebb idő alatt végez a mosogatással. A mosogatógépek többsége 3:18 és 4:58 közötti idő alatt készül el az edények mosogatásával.

Milyen újítások léptek életbe?

Zaj

A mosogatógép energiaosztályok körében jogszabály külön meghatároz egy zajkibocsátási skálát is. Most már átfogóbb képet kaphatsz arról, hogy mosogatógéped milyen osztályba tartozik.

Levegőben terjedő akusztikus zaj
kibocsátási osztály
Zaj (dB(A)
An < 39
B39 ≤ n < 45
C45 ≤ n < 51
D51 ≤ n
A Bizottság (EU) 2019/2017 felhatalmazáson alapuló rendelete

Kizárólag a számok alapján nem tudtam volna meghatározni, hogy az adott gép túlzottan zajos-e vagy sem. Ezt csak úgy lehetett valamennyire átlátni, ha több gépet néztünk meg, és ezeknek a zaj szintjét egymáshoz hasonlítottuk.

Itt az ‘A’ a legjobb érték, tehát a leghalkabb gép, a ‘D’ viszont a legrosszabb, ezek a leghangosabb berendezések. A kereskedelemben kapható mosogatógépek többsége a ‘B’ és ‘D’ osztályokban vannak.

Vízfogyasztás

A régi energiacímke még az éves vízfogyasztást tüntette fel. Mivel minden háztartásban mások a szokások, más népességszámban van jelen a család, így a mosogatási szokások is mások. Ez az adat önmagában nem sokat mondott.

Éppen ezért vezették rá a címkére az Eco program által használt vízmennyiség átlagának kiszámítását. Ez egy mosás közelítőleges vízhasználatát határozza meg.

Változás

Kikerült a szárítóhatékonysági osztály az energiacímkéről, helyette beemelték az Eco programok időtartamát.

Kijátszás

A jogszabály 6. cikkében bevezetett egy új részt, méghozzá „kijátszás” címén. A berendezés a tesztelés alatt, reagálva a vizsgálatra, automatikusan meg tudja változtatni a teljesítményét azzal a céllal, hogy valamely vizsgálati paraméter tekintetében kedvezőbb eredményt érjenek el. Ezzel a kiegészítéssel már tilos az ilyen „plusz funkció”.

Mitől környezettudatos a tervezés?

A környezettudatos tervezés meghatározásánál már külön kitérnek a gépek programjaira, az energiahatékonyságra, funkcionális, erőforrás-hatékonysági és tájékoztatási követelményekre. Meg vannak határozva a mosogatógépek által használt alacsony energiaszintű üzemmódok is.

Érdekes, hogy külön meghatározásra került az erőforrás-hatékonysági követelmény. Meghatározzák, mely alkatrészeket, mennyi ideig kell a hivatalos szerviznek rendelkezésre bocsátani.

Kiemelten vannak pótalkatrészek, melyeknek a cseréjét „széles körben elérhető szerszámokkal” javíthatóan kötelesek biztosítani a gyártók.

Illetve a pótalkatrészeknek mennyi lehet a maximális szállítási ideje. Ez a „megrendelés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül” kell, hogy megtörténjen.

Összegezve

Annyira sok új dolog nem történt. A címke alapján továbbra sem lesz könnyebb a választás. Valamerre azonban el lehet indulni.

Kapcsolódó tartalom

Forrás